Przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy i malowania elewacji budynku nr 72 i 73 os. Stare Sady w Wieluniu

Wieluń dnia 26.03.2018 r.

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie  naprawy i malowania elewacji budynku nr 72 i 73  os. Stare Sady w Wieluniu.

  1. Zakres robót określony jest w przedmiarze robót załączonym do specyfikacji.
  2. Wymagany termin zakończenia robót – 08.2018 r.

Środki na poczet wadium w wysokości  4000,00 zł  winny wpłynąć na konto Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu nr 30 1020 3958 0000 9302 0150 8936 w PKO BP Oddział  1 w Bełchatowie  nie później niż do dnia 13.04.2018 r.

Informację oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w biurze Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu ul. A. Struga 1 pokój nr 11  /tel 609674327 lub 663789817/.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami i kosztorysami należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu ul. A. Struga 1 w   terminie do dnia  13.04.2018 r. do godz. 15.oo.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   16.04.2018 r. o godz. 9.oo w siedzibie WSM w Wieluniu przy ul. A. Struga 1.