Ogłoszenia

Odczyty liczników wodomierzy

W dniu 4 września 2015r. (piątek):
- os. Armii Krajowej 10, 12, 13,
- os. Wyszyńskiego  2, 3, 4,

W dniu 7 września 2015r. (poniedziałek):
- os. Bugaj 1, 2, 3, 4, 5;
- os. Wyszyńskiego  5, 6, 7.

 

Wymiana wodomierzy

Rozpoczęcie wymiany wodomierzy od 31 sierpnia.

Więcej…

 

Przetarg - mieszkanie os. Stare Sady 74/11

Wieluń, dnia 1.09.2015 r.

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu
ul. Struga 1, 98-300 Wieluń
ogłasza przetarg nieograniczony

na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Wieluniu w os. Stare Sady 74 /parter/, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 47,88 m2.

Więcej…

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wieluń, dnia 12 maja 2015 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż wodomierzy z modułem radiowym”

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu ogłasza konkurs na realizację za­dania polegającego na dostawie i montażu wodomierzy z modułem radiowym, którego szczegó­łowy zakres został przedstawiony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Więcej…

 

Lokale użytkowe do wynajęcia

OGŁOSZENIE

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu posiada do wynajęcia nastę­pujące lokale użytkowe:

1)    lokal o powierzchni użytkowej 35,69 m2 na os. Wyszyńskiego 21A w Wie­luniu (wejście od strony południowej);

2)    lokal o powierzchni użytkowej 44,08 m2 przy ul. Popiełuszki 13 w Wielu­niu;

3)    lokal o powierzchni użytkowej 42,75 m2 przy ul. Popiełuszki 13 w Wielu­niu;

4)    lokal (kiosk handlowy) o powierzchni użytkowej 8,46 m2 przy ul. Trau­gutta w Wielu­niu.

Więcej…

 

Mieszkanie os. Stare Sady 48/27

Wieluń, dn. 13.06.2014

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu

ul. A. Struga 1, 98-300 Wieluń

posiada MIESZKANIE w Wieluniu, os. Stare Sady 48/27, składające się z 2 pokoi + kuchnia o łącznej powierzchni użytkowej 47,57 m2 – III piętro na zasadzie ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Więcej…