Ogłoszenia

Odczyty liczników wodomierzy

W dniu 22 maja 2015r. (piątek):

- ul. Okólna 1, 3, 5, 10;

- ul. Różana 4

- ul. Palestrancka 8
- os. Stare Sady 26, 28, 30, 32, 36.

 

W dniu 25 maja 2015r. (poniedziałek):

- os. Stare Sady 48, 46, 54;

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wieluń, dnia 12 maja 2015 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż wodomierzy z modułem radiowym”

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu ogłasza konkurs na realizację za­dania polegającego na dostawie i montażu wodomierzy z modułem radiowym, którego szczegó­łowy zakres został przedstawiony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Więcej…

 

Lokale użytkowe do wynajęcia

Wieluń, dnia 23 lipca 2014r.

OGŁOSZENIE

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu posiada do wynajęcia nastę­pujące lokale użytkowe:

Więcej…

 

Mieszkanie os. Stare Sady 48/27

Wieluń, dn. 13.06.2014

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu

ul. A. Struga 1, 98-300 Wieluń

posiada MIESZKANIE w Wieluniu, os. Stare Sady 48/27, składające się z 2 pokoi + kuchnia o łącznej powierzchni użytkowej 47,57 m2 – III piętro na zasadzie ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Więcej…