Ogłoszenia

Odczyty liczników wodomierzy

W dniu 27 lipca 2015r. (poniedziałek):

- os. Stare Sady bl. 58, 78; 68, 70, 72, 73.

 

W dniu 3 sierpnia 2015r. (poniedziałek):

- ul. Moniuszki 3, 3A

-os. Wyszyńskiego 33, 34, 36, 14/B, 21/B

- os. Stare Sady bl. 38

 

Mieszkanie - os. Stare Sady 74/11

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu
posiada MIESZKANIE w Wieluniu, os. Stare Sady 74/11, składające się z 2 pokoi + kuchnia o łącznej powierzchni użytkowej 47,88 m2 – parter na zasadzie ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
Wartość rynkowa w/w lokalu mieszkalnego określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi  126.000,00 zł.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 438439362, a także w pokoju nr 11 Pawilon WSM przy ul. A. Struga 1 w Wieluniu.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wieluń, dnia 12 maja 2015 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż wodomierzy z modułem radiowym”

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu ogłasza konkurs na realizację za­dania polegającego na dostawie i montażu wodomierzy z modułem radiowym, którego szczegó­łowy zakres został przedstawiony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Więcej…

 

Lokale użytkowe do wynajęcia

OGŁOSZENIE

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu posiada do wynajęcia nastę­pujące lokale użytkowe:

1)    lokal o powierzchni użytkowej 44,08 m2 przy ul. Popiełuszki 13 w Wielu­niu;

2)    lokal (kiosk handlowy) o powierzchni użytkowej 8,46 m2 przy ul. Trau­gutta w Wielu­niu.

Więcej…

 

Mieszkanie os. Stare Sady 48/27

Wieluń, dn. 13.06.2014

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu

ul. A. Struga 1, 98-300 Wieluń

posiada MIESZKANIE w Wieluniu, os. Stare Sady 48/27, składające się z 2 pokoi + kuchnia o łącznej powierzchni użytkowej 47,57 m2 – III piętro na zasadzie ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Więcej…