Ogłoszenia

Odczyty liczników wodomierzy

W dniu 3 lipca 2015r. (piątek):
- os. Armii Krajowej bl. 6, 7, 8, 9,
- os.Wyszyńskiego bl. 39, 1,

W dniu 6 lipca 2015r. (poniedziałek):
- os. Armii Krajowej bl. 10, 12, 13,
- os.Wyszyńskiego bl.  2, 3, 4,

 

Przetarg - mieszkanie os. Stare Sady 74/11

Wieluń, dnia 29.06.2015 r.

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu
ul. Struga 1, 98-300 Wieluń

ogłasza przetarg ograniczony

na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Wieluniu w os. Stare Sady 74  /parter/, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 47,88 m2, dla członków Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu, którzy nie posiadają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

Więcej…

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wieluń, dnia 12 maja 2015 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż wodomierzy z modułem radiowym”

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu ogłasza konkurs na realizację za­dania polegającego na dostawie i montażu wodomierzy z modułem radiowym, którego szczegó­łowy zakres został przedstawiony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Więcej…

 

Lokale użytkowe do wynajęcia

OGŁOSZENIE

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu posiada do wynajęcia nastę­pujące lokale użytkowe:

1)    lokal o powierzchni użytkowej 44,08 m2 przy ul. Popiełuszki 13 w Wielu­niu;

2)    lokal (kiosk handlowy) o powierzchni użytkowej 8,46 m2 przy ul. Trau­gutta w Wielu­niu.

Więcej…