Ogłoszenia

Przetarg - mieszkanie os. Stare Sady 33/8

Wieluń, dnia 14.04.2016

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu

ul. Struga 1, 98-300 Wieluń

ogłasza przetarg nieograniczony

na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Wieluniu w os. Stare Sady bl 33 /III piętro/, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 47 ,09 m2.

Więcej…

 

Mieszkanie os. Wojska Polskiego 7/23

Wieluń, 15 marca 2016 r.

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu

ul. A. Struga 1, 98-300 Wieluń

posiada MIESZKANIE w Wieluniu, ul. Wojska Polskiego 7/23 składające się z 1 pokoju + kuchnia o łącznej powierzchni użytkowej 30,00 m2 – III piętro na zasadzie ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Więcej…

 

Mieszkanie ul. Sucharskiego 1/9

Wieluń, 17 lutego 2016 r.

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu

ul. A. Struga 1, 98-300 Wieluń

posiada MIESZKANIE w Wieluniu, ul. Sucharskiego 1/9 składające się z 2 pokoi + kuchnia o łącznej powierzchni użytkowej 48,58 m2 – IV piętro na zasadzie ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Więcej…

 

Mieszkanie os. Armii Krajowej 3/49

Wieluń, 26 stycznia 2016 r.

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu

ul. A. Struga 1, 98-300 Wieluń

posiada MIESZKANIE w Wieluniu, os. Armii Krajowej 3/49 składające się z 2 pokoi + kuchnia o łącznej powierzchni użytkowej 36,40 m2 – IV piętro na zasadzie ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Więcej…

 

Zmiana opłat za wodę od 01.01.2016r.

Uprzejmie informujemy, iż Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu wprowadziło z dniem 01.01.2016 r. nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków:

- cena za 1 m3 dostarczonej wody                  - 2,94 zł (netto)

- cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków      - 4,33 zł (netto)

Razem za 1m3 - 7,27 zł (netto)

+ podatek VAT 8% -  0,58 zł

Cena za 1m3 - 7,85 zł (brutto)

 

Rachunki za zużycie wody

Wieluń, 02-11-2015r.

Uprzejmie informujemy, iż od listopada br. miesięczne rachunki za zużycie wody będą dostarczane do euroskrzynek pocztowych (dotyczy tych mieszkań, w których wymieniono wszystkie wodomierze).

W mieszkaniach, w których wodomierze nie zostały wymienione lub nie wymieniono wszystkich wodomierzy, rachunki będą wystawiane przez inkasentów.

 

Lokale użytkowe do wynajęcia

OGŁOSZENIE

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu posiada do wynajęcia nastę­pujące lokale użytkowe:

  1. lokal o powierzchni użytkowej 35,69 m2 na os. Wyszyńskiego 21A w Wie­luniu (wejście od strony południowej);
  2. lokal o powierzchni użytkowej 44,08 m2 przy ul. Popiełuszki 13 w Wielu­niu;
  3. lokal o powierzchni użytkowej 87,80 m2 przy ul. Popiełuszki 13 w Wielu­niu;
  4. lokal (garaż) o powierzchni użytkowej 33,00 m2 przy ul. Popiełuszki 13 w Wieluniu;
  5. lokal (kiosk handlowy) o powierzchni użytkowej 8,46 m2 przy ul. Trau­gutta w Wielu­niu.

Więcej…