Ogłoszenia

Mieszkanie

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu posiada MIESZKANIE w Wieluniu, os. Armii Krajowej 3/49 składające się z 2 pokoi + kuchnia o łącznej powierzchni użytkowej 36,40 m2 – IV piętro na zasadzie ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
Wartość rynkowa w/w lokalu mieszkalnego określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi  85.000,00 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. A. Struga 1 w Wieluniu (pokój nr 11) lub pod nr tel. 043 843 93 62.

 

Lokale użytkowe do wynajęcia

OGŁOSZENIE

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu posiada do wynajęcia nastę­pujące lokale użytkowe:

  1. lokal o powierzchni użytkowej 35,69 m2 na os. Wyszyńskiego 21A w Wie­luniu (wejście od strony południowej);
  2. lokal o powierzchni użytkowej 44,08 m2 przy ul. Popiełuszki 13 w Wielu­niu;
  3. lokal o powierzchni użytkowej 42,75 m2 przy ul. Popiełuszki 13 w Wielu­niu;
  4. lokal (garaż) o powierzchni użytkowej 33,00 m2 przy ul. Popiełuszki 13 w Wieluniu;

Więcej…