Materiały na walne zgromadzenie 2018

Pliki do pobrania w formacie pdf:

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01 – 31.12.2017:  2017_zestawienie_zmian_w_kapitale_wlasnym

Sprawozdanie z działalności WSM za 2017 rok: 2017_sprawozdanie_z_dzialanosci_WSM

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej WSM za 2017 rok: 2017_sprawozdanie_rady_nadzorczej

Rachunek zysków i strat za okres 1.01 – 31.12.2017: 2017_rachunek_zyskow_i_strat

Rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01 – 31.12.2017: 2017_rachunek_przeplywow_pienieznych

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017: 2017_bilans

 

Projekt statutu Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: projekt_statutu_WSM_2018