Przetarg na wykonanie naprawy i malowania farbą elewacji budynku nr 68 i 72 w os. Stare Sady w Wieluniu

Wieluń dnia 14.02.2019 r.

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu

 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy i malowania farbą emulsyjną Demandit elewacji budynku nr 68 i 72 w os. Stare Sady w Wieluniu.
1. Zakres robót określony jest w przedmiarze robót załączonym do specyfikacji.

2. Wymagany termin zakończenia robót – 31.08.2019 r.

Środki na poczet wadium w wysokości 3.800,00 zł winny wpłynąć na konto Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu nr 30 1020 3958 0000 9302 0150 8936 w PKO BP Oddział 1 w Bełchatowie nie później niż do dnia 05.03.2019 r.

Informację oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w biurze Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu ul. A. Struga 1 pokój nr 11 /tel 609674327 lub 663789817/.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami i kosztorysami należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu ul. A. Struga 1, w terminie do dnia 05.03.2019 r. do godz. 15:oo.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2019r. o godz. 9:oo w siedzibie WSM w Wieluniu przy ul. A. Struga 1.