Grudzień w klubie

 Mikołajki w Klubie 02-06.12.2019 r.

Pisanie listów do Św. Mikołaja, „Wymarzony prezent” – praca plastyczna,

Nauka piosenki M. Jeżowskiej „Kochany panie Mikołaju”,

Mikołajkowa skarpeta – praca plastyczna

Spotkanie z Mikołajem – wesołe zabawy, warsztaty plastyczne, paczki dla dzieci.

Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę  09-13.12.2019 r.

Wiadomości na temat przygotowania się zwierząt zimy na podstawie książki „Świat wokół ciebie”, rozpoznawanie zwierząt i ich zachowań – kalambury,

Ptaki zimujące w Polsce (sikorka, wróbel, gil, sroka, dzięcioł, sójka na podstawie  „Ptasie zimowiska” – rozwiązywanie zagadek,

Jak należy opiekować się ptakami i zwierzętami  w zimie? – praca plastyczna –„ Karmnik dla ptaków”,

Praca w grupach  – układamy zimowe krzyżówki.

Zimowe świąteczne radości 16-20.12.2019 r.

Przypomnienie tradycji świąt Bożego Narodzenia, rozbudzanie radosnego nastroju, wykonywanie zimowych i świątecznych ozdób–prace plastyczne,

układanie życzeń świątecznych i noworocznych – wykonanie kartki świątecznej wg własnego pomysłu – praca plastyczna.

Zwyczaje świąteczne w naszych domach – konkurs na  najciekawsze opowiadanie,  – słuchanie i śpiewanie kolęd i świątecznych piosenek.