2021-07-20 Wymiana podzielników kosztów CO na elektroniczne (os. A.K., Bugaj, W.P., ul. Sucharskiego)

KOMUNIKAT

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje , że w związku z zakończeniem okresu grzewczego 2020/2021 firma  METRONA POLSKA  Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie będzie na zlecenie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odczytywać i wymieniać istniejące podzielniki kosztów centralnego ogrzewania na nowe elektroniczne z odczytem radiowym TELEMETRIC star lang.  Spółdzielnia informuje, że w następującym dniu i budynkach nastąpi  DRUGI UZUPEŁNIAJĄCY  odczyt i wymiana podzielników:

23.07.2021r / piątek /        Os. Armii Krajowej bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

                                                     Os. Bugaj bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

                                                     Os. Wojska Polskiego blok nr 7

                                                     Ul. Sucharskiego 1

Wymiana podzielników kosztów centralnego ogrzewania jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych. Wymiana podzielników będzie się odbywać w reżimie sanitarnym a monterzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19. 

                                                 

 Wieluń dn. 19.07.2021r                                                         Zarząd Spółdzielni