Lokale użytkowe do wynajęcia

OGŁOSZENIE

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu posiada do wynajęcia nastę­pujące lokale użytkowe:

  • lokal o powierzchni użytkowej 24,70 m2 przy ul. Andrzeja Struga 1 w Wielu­niu;
  • lokal o powierzchni użytkowej 43,49 m2 przy ul. Popiełuszki 13 w Wielu­niu.

Szczegółowe informacje o warunkach najmu wskazanych wyżej lokali użytko­wych można uzyskać pod numerem telefonu 43 843 93 62, a także w siedzibie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Andrzeja Struga 1 w Wieluniu (pokój nr 11).