2022-09-19 do 2022-09-23 kontrola instalacji gazowych oraz wentylacji os. Bugaj, W.P, Kopernika

KOMUNIKAT

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje , że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 62 Ustawy Prawo budowlane Zakład Usługowy KOM-GAZ Andrzej Konieczny z siedzibą w Wieluniu będzie na zlecenie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeprowadzać okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych oraz wentylacji w budynkach Spółdzielni. Spółdzielnia informuje , że kontrole będą przeprowadzone we wszystkich lokalach mieszkalnych w następujących terminach i budynkach :

19.09.2022r  / poniedziałek / – os. Bugaj bloki nr 4, 5, 6

20.09.2022r   / wtorek/            – os. Bugaj 7, Os. Wojska Polskiego 7,    Sucharskiego 1

21.09.2022r   / środa /             – os. Kopernika bloki nr 1, 2, 3

22.09.2022r   / czwartek /      – os. Kopernika bloki nr 4, 5 

23.09.2022r   /piątek /            – os. Kopernika bloki nr 6, 7,    Okólna bloki nr 1, 3, 5

Kontrola jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych.  Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń w których znajdują się urządzenia gazowe oraz kratki wentylacyjne.                                                                                                                                            

                                                 

 Wieluń dn. 06.09.2022r                                                 Zarząd Spółdzielni