Historia spółdzielni

Pierwsze zebranie założycielskie spółdzielni mieszkaniowej odbyło się w dniu 16 lipca 1962 r.

Członkowie założyciele podpisali statut, następnie dokonano wyboru władz Spółdzielni – Rady i Zarządu Spółdzielni.

Skład pierwszego Zarządu (1962 – 1965) był następujący:

  1. Stanisław Kasza – Przewodniczący Zarządu
  2. Ryszard Majtyka – V-ce przewodniczący
  3. Eugeniusz Zakręta – członek Zarządu

Po zarejestrowaniu w dniu 5 listopada 1962 r. w Sądzie Rejestrowym w Sieradzu, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Wieluniu uzyskała osobowość prawną i mogła przystąpić do wypełniania swych zadań statutowych.

Nowo powstała Spółdzielnia podjęła bezzwłocznie działania, w wyniku których już w 1963 r. rozpoczęto budowę dwóch budynków o 48 mieszkaniach przy ul. Okólnej, a pierwsze efekty uzyskano w maju 1965 r. Wraz z oddaniem do użytku pierwszych bloków mieszkalnych nastąpiło wielkie zainteresowanie wielunian mieszkaniami spółdzielczymi, stąd też już w 1965 r. rozpoczęto proces inwestycyjny kolejnego osiedla przy ul. Traugutta i Sieradzkiej obejmującego 13 bloków o 687 mieszkaniach wraz z infrastrukturą społeczną.

W dniu 20.05.1971 r. dokonano zmiany nazwy Spółdzielni na „Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu” i jednocześnie rozpoczęto budowę bloków mieszkalnych w Praszce wznosząc 4 budynki o 160 mieszkaniach.

W roku 1972 następuje kolejna zmiana nazwy Spółdzielni na „Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu”, która to nazwa obowiązuje do dnia dzisiejszego. W następnych latach powstają kolejne osiedla mieszkaniowe: przy ul. Szkolnej, osiedle Ludwika Waryńskiego (obecnie Ks. Kard. St. Wyszyńskiego) oraz osiedle Stare Sady, w których poza budynkami mieszkalnymi wzniesiono liczne placówki handlowo-usługowe, przedszkola, domy kultury i szkoły.