Telefony

Sekretariat Zarządu WSM 43 843 93 50
Rozliczenia ciepła 43 843 93 64
Dział czynszy (sprawdzanie stanu kont) 43 843 93 56
Dział mieszkaniowy 43 843 93 62
Administracja os. Armii Krajowej 43 843 93 76
Administracja os. Kopernika 43 843 93 65
Administracja os. Wyszyńskiego 43 843 93 80
Administracja os. Stare Sady 43 843 93 74
Sprawy związane z portalem e-granit 43 843 93 58
Umowy TVK i internet 43 843 93 84 lub 43 843 93 62
Telewizja kablowa, Internet – dział techniczny 43 843 93 79
Redakcja TVK – program lokalny, reklama 43 843 93 83
Klub os. Kopernika 43 843 93 68
Klub os. Wyszyńskiego 43 843 93 78
Samorząd 43 843 93 60
Księgowość (naliczanie opłat) 43 843 93 61

Po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy i święta poważne awarie należy zgłaszać pod numer:
Administracja os. Kopernika             43 843 93 65
Administracja os. Stare Sady             603 473 622
Administracja os. Armii Krajowej    43 843 93 76
Administracja os. Wyszyńskiego      43 843 93 80

Telewizja kablowa, Internet               43 843 93 79 (poczta głosowa)

Telefony alarmowe:
112:
Ogólny, ratunkowy
999: Pogotowie
998: Straż Pożarna
997: Policja