Portal

Portal znajduje się na stronie https://wielun.egranit.pl

Po zarejestrowaniu się w systemie otrzyma Pan(i) dostęp do:

  • Najważniejszych informacji dotyczących lokalu oraz szczegółów umowy z WSM,
  • Szczegółowych informacji na temat wysokości historycznych (okres 3 lat) oraz bieżących opłat związanych z umową,
  • Wyciągu z konta związanego z umową z WSM,
  • Odczytów i rozliczeń mediów, wraz ze szczegółami liczników zamontowanych w lokalu,
  • Po podpisaniu „OŚWIADCZENIA O AKCEPTACJI DOKUMENTÓW PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ” – dostęp do zamieszczonych na portalu dokumentów oraz e-faktur. Podpisane oświadczenie należy dostarczyć do pokoju nr 11 (telefon: 438439358) lub sekretariatu w siedzibie Spółdzielni na ul. A. Struga 1 (os. Kopernika).

Dokumenty:

Oświadczenie o akceptacji dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną
Oświadczenie o rezygnacji z dostępu do portalu
Regulamin internetowego systemu PORTAL

Zapraszamy do korzystania z portalu!