Klub os. Kopernika

Klub Osiedla Kopernika

Klub Osiedla Kopernika znajduje się w budynku Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. A. Struga 1.

Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.oo-17.oo.

Kontakt: 43 843 93 68 lub 691 52 60 60

Opiekunem klubu jest insp. ds. społeczno – wychowawczych – Kamila Marciniak-Pieprzyk.

Placówka prowadzi działalność społeczno- kulturalną współpracując m.in. ze Spółdzielczym Domem Kultury, Domem Pracy Socjalnej, Telewizją Kablową WSM, MiG Biblioteką Publiczną, szkołami, przedszkolami, KPP, WOSiR.

Relacje z najważniejszych wydarzeń klubu można obejrzeć w programach TVK („Wydarzenia”, „Kulturalna TVK”). Celem pracy w Klubie Osiedla Kopernika jest m.in. rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych kołach i sekcjach, a także zapewnienie im rekreacji i wypoczynku organizując, co roku w czasie ferii i wakacji akcje: „Ferie w mieście” i „Lato w mieście”, realizując bezpieczny i atrakcyjny dla dzieci program.

Działalność kulturalno- oświatowa prowadzona jest poprzez organizowanie uroczystych imprez okolicznościowych (np. Dzień Matki, Dzień Dziecka, Wieczór Kolęd ), prelekcji, pogadanek, konkursów i spotkań z ciekawymi ludźmi. Wszystkie odbywające się w klubie zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Codziennie z zajęć korzysta ok. 30-40 osób.

Szczegółowe plany pracy placówki zamieszczane są w świetlicy, gablocie przy WSM, a także w Infotekście WSM. Klub Osiedla Kopernika jest otwarty na propozycje mieszkańców, dlatego wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.

Zajęcia świetlicowe

 • zapewniamy opiekę pedagogiczną, zajęcia dydaktyczne, muzyczne, plastyczne,  gry i zabawy  planszowe, komputerowe i sprawnościowe
 • bajki i filmy DVD, wyjścia do kina, muzeum, a także na spacery

Tenis stołowy

 • codziennie – 9.oo-17.oo – do dyspozycji jest stół do tenisa oraz siatka i rakietki

Warsztaty z językiem migowym

 • zajęcia mają na celu rozbudzenie motywacji do nauki, rozwijanie umiejętności nadawania i odbierania komunikatów w PJM, zapoznanie uczestników z aspektami Kultury Głuchych oraz poznanie słownictwa migowego związanego z otoczeniem i codziennymi czynnościami

Rytmika

 • głównym celem zajęć jest umuzykalnianie dzieci i rozwijanie ich zdolności muzycznych poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie
 • w zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Koło plastyczne

 • wiele dzieci wykazuje zdolności plastyczne, a w obecnym układzie godzin plastyki w szkole nie jest możliwe, aby w pełni mogły one rozwijać swoje zainteresowania, dlatego zachęcamy do skorzystania z dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć plastycznych

Mały teatrzyk

 • zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań literackich, doskonalenie swobodnego posługiwania się językiem ojczystym, wzbogacanie słownictwa dziecka, pokonywanie nieśmiałości poprzez występy publiczne, integrowanie się z rówieśnikami

Język niemiecki

 • zapewnienie dodatkowej pomocy w nauce języka niemieckiego, kształtowanie zainteresowań i zamiłowań językowych, rozwijanie sprawności komunikacyjnych w języku niemieckim i rozumienia ze słuchu

Koło miłośników zwierząt

 • w zajęciach może uczestniczyć każde dziecko, które poprzez swoje działanie i postawę pomaga zwierzętom i troszczy się o nie

Koło pomocy szkolnej

 • dzieci mogą liczyć na pomoc w nauce i przy odrabianiu lekcji, poszerzoną także o fachowe konsultacje z wolontariuszami

ZAJĘCIA W KLUBIE OSIEDLA KOPERNIKA SĄ BEZPŁATNE!

ZAPRASZAMY !