Wstrzymanie wizyt interesantów w związku z koronawirusem

Zarząd Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu infor­muje, że w związku z zagrożeniem koronawirusem biura Spółdzielni przy ul. Andrzeja Struga 1 oraz administracje poszczególnych osiedli, biura TVK i Kluby osiedlowe od dnia 16.03.2020 r. nie przyjmują intere­santów do odwołania. Przyjmowane są zgłoszenia te­lefonicznie i ma­ilowo.

Sprawy bardzo pilne wymagające bezpośredniego kontaktu omawiane będą na indywidualnym spotkaniu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Dane do kontaktu:

Sekretariat – tel. 43 843 93 50

Czynsze – tel. 43 843 93 61

Dział mieszkaniowy – tel. 43 843 93 62

Administracja os. Kopernika – tel. 43 843 93 65

Administracja os. Stare Sady – tel. 43 843 93 74

Administracja os. Armii Krajowej – tel. 43 843 93 76

Administracja os. Wyszyńskiego – tel. 43 843 93 80

TVK i Internet – tel. 43 843 93 79

e-mail: wsm@wsmw.com.pl

 

Dokument pdf: ogloszenie-związane-z-koronawirusem