Wymiana wodomierzy 2020-11-24

KOMUNIKAT

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje, że z powodu upływającego terminu ważności legalizacji wodomierzy mieszkaniowych firma APATOR POWOGAZ S.A. z siedzibą w Poznaniu będzie na zlecenie Spółdzielni wymieniać wodomierze w lokalach na nowe w następujących terminach w godzinach od 10.00 do 18.00:

30.11.2020r / poniedziałek / – Os. Armii Krajowej bloki nr 1, 2, 3, 4

01.12.2020r / wtorek / – Os. Armii Krajowej bloki nr 5, 6, 7, 8, 9

02.12.2020r / środa / – Os. Armii Krajowej bloki nr 10, 12, 13, Os. Bugaj bloki nr 1, 2

03.12.2020r / czwartek / – Os. Bugaj bloki nr 3, 4, 5, 6

04.12.2020r / piątek / – Os. Bugaj blok nr 7, Os. Wojska Polskiego 7, Ul. Sucharskiego 1

Wymiana wodomierzy jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych. Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń w których znajdują się wodomierze. Wymiana wodomierzy będzie się odbywać w reżimie sanitarnym a monterzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19.

 

Wieluń dn. 24.11.2020r                                                      Zarząd Spółdzielni