Wymiana wodomierzy 2020-12-17

KOMUNIKAT

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje, że z powodu upływającego terminu ważności legalizacji wodomierzy mieszkaniowych firma APATOR POWOGAZ S.A. z siedzibą w Poznaniu będzie na zlecenie Spółdzielni wymieniać wodomierze w lokalach których nie udostępniono w pierwszym terminie. Spółdzielnia informuje o ostatnim terminie w którym  będą wymieniane wodomierze w następujących budynkach:

28.12.2020r / poniedziałek / –  Os. Armii Krajowej bloki nr  1, 2, 3, 4, 5, 6                                             

29.12.2020r / wtorek /           –  Os. Armii Krajowej bloki nr  7, 8, 9, 10 

30.12.2020r / środa /              –  Os. Armii Krajowej bloki nr  10, 12, 13

04.01.2021r / poniedziałek / –  Os. Bugaj  bloki nr 1, 2, 3, 4, 5

05.01.2021r / wtorek /           –  Os. Bugaj bloki nr 6 i 7                                                                

                                                        Os. Wojska Polskiego 7

                                                        Ul. Sucharskiego 1

Wymiana wodomierzy jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych.  Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.
Wymiana wodomierzy będzie się odbywać w reżimie sanitarnym a monterzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19. 

                                                 

 Wieluń dn. 17.12.2020r                                                         Zarząd Spółdzielni