2020-12-22 Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowych oraz wentylacji

KOMUNIKAT

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje, że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 62 Ustawy Prawo budowlane, Zakład Usługowy KOM-GAZ Andrzej Konieczny z siedzibą w Wieluniu będzie na zlecenie Spółdzielni przeprowadzać okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych oraz wentylacji w budynkach Spółdzielni. Spółdzielnia informuje, że kontrole będą przeprowadzone we wszystkich lokalach mieszkalnych w następujących terminach i budynkach:

04.01.2021r / poniedziałek / – Os. Stare Sady bloki nr 1, 3, 5

05.01.2021r / wtorek / – Os. Stare Sady bloki nr 2, 4

Kontrola jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych. Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia gazowe oraz kratki wentylacyjne. Kontrola będzie się odbywać w reżimie sanitarnym a kontrolerzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19 .

 

Wieluń dn. 22.12.2020r                                                                        Zarząd Spółdzielni