2020-12-28 Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowych oraz wentylacji

KOMUNIKAT

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje , że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 62 Ustawy Prawo budowlane Zakład Usługowy KOM-GAZ Andrzej Konieczny z siedzibą w Wieluniu będzie na zlecenie Spółdzielni przeprowadzać okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych oraz wentylacji w budynkach Spółdzielni. Spółdzielnia informuje , że kontrole będą przeprowadzone we wszystkich lokalach mieszkalnych w następujących terminach i budynkach :

07.01.2021r / czwartek / –  Os. Stare Sady bloki nr  6  i  7                                            

08.01.2021r / piątek /      –  Os. Stare Sady blok nr  8 

Kontrola jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym  związanych.  Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń w których znajdują się urządzenia gazowe oraz kratki wentylacyjne.  

Kontrola będzie się odbywać w reżimie sanitarnym a kontrolerzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19 . 

                                                 

 Wieluń dn. 28.12.2020r                                                         Zarząd Spółdzielni