Zarchiwizowane

2021-01-14 Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowych oraz wentylacji

KOMUNIKAT 

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje , że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 62 Ustawy Prawo budowlane Zakład Usługowy KOM-GAZ Andrzej Konieczny z siedzibą w Wieluniu będzie na zlecenie Spółdzielni przeprowadzać okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych oraz wentylacji w budynkach Spółdzielni. Spółdzielnia informuje, że kontrole będą przeprowadzone we wszystkich lokalach mieszkalnych w następujących terminach i budynkach:

18.01.2021r / poniedziałek / –  Os. Stare Sady blok nr  19,                                           

19.01.2021r / wtorek /           –  Os. Stare Sady bloki nr  18, 20, 20A, 20B, 20C,

20.01.2021r / środa /              –  Os. Stare Sady bloki nr 15, 21, 22,

21.01.2021r / czwartek /        –  Os. Stare Sady 23, 25, 26,

Kontrola jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych.  Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń w których znajdują się urządzenia gazowe oraz kratki wentylacyjne. Kontrola będzie się odbywać w reżimie sanitarnym a kontrolerzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID19. 

                                                 

 Wieluń dn. 14.01.2021r                                                         Zarząd Spółdzielni