Zarchiwizowane

2021-01-27 Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowych oraz wentylacji

KOMUNIKAT

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje, że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 62 Ustawy Prawo budowlane Zakład Usługowy KOM-GAZ Andrzej Konieczny z siedzibą w Wieluniu będzie na zlecenie Spółdzielni przeprowadzać okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych oraz wentylacji w budynkach Spółdzielni. Spółdzielnia informuje, że kontrole będą przeprowadzone we wszystkich lokalach mieszkalnych w następujących terminach i budynkach:

01.02.2021r / poniedziałek / –  Os. Stare Sady blok nr  66

02.02.2021r / wtorek /           –  Os. Stare Sady blok nr  68

03.02.2021r / środa /              –  Os. Stare Sady blok nr  70

04.02.2021r / czwartek /        –  Os. Stare Sady blok nr  72

05.02.2021r / piątek /             –  Os. Stare Sady blok nr  73

Kontrola jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych.  Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń w których znajdują się urządzenia gazowe oraz kratki wentylacyjne.

Kontrola będzie się odbywać w reżimie sanitarnym a kontrolerzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19.

                                                 

 Wieluń dn. 26.01.2021r                                                         Zarząd Spółdzielni