Zarchiwizowane

Wymiana wodomierzy 2021-01-29

KOMUNIKAT

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje , że z powodu upływającego terminu ważności legalizacji wodomierzy mieszkaniowych firma APATOR POWOGAZ S.A.  z siedzibą w Poznaniu będzie na zlecenie Spółdzielni wymieniać wodomierze w lokalach w następujących terminach i budynkach.

08.02.2021r / poniedziałek / –  Os. Stare Sady bloki nr 11, 13, 14

09.02.2021r / wtorek /            – Os. Stare Sady bloki nr  15, 16, 17

10.02.2021r / Środa /               – Os. Stare Sady bloki nr 18, 19

11.02.2021r / czwartek/          – Os. Stare Sady bloki nr 22, 23, 25, 26

12.02.2021r / piątek /              – Os. Stare sady bloki nr 19A , 19B, 20, 20A, 20B, 20C, 21

 Wymiana wodomierzy jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych.  Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń w których znajdują się wodomierze.

Wymiana wodomierzy będzie się odbywać w reżimie sanitarnym a monterzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19.

                                                 

 Wieluń dn. 29.01.2021r                                                         Zarząd Spółdzielni