Zarchiwizowane

Ogłoszenie o opłatach bankowych

Wieluń, 01.02.2021 r.

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
os. Kopernika – ul. A. Struga 1
98-300 Wieluń

 

OGŁOSZENIE

W związku ze wzrostem opłat pobieranych przez Bank PKO BP od wpłat gotówkowych za lokale mieszkalne dokonywanych przez mieszkańców w oddziałach tego Banku uprzejmie informujemy, iż od dnia 03.02.2021 r. nie będzie możliwości bezprowizyjnego dokonywania w/w wpłat.

Jednocześnie informujemy, iż w celu ograniczenia kosztów opłat bankowych istnieje możliwość otwarcia w banku, w którym posiadacie Państwo rachunek, zlecenia stałego bądź polecenia zapłaty.

Zarząd WSM

Dokument pdf: O G Ł O S Z E N I E opłaty bankowe