Zarchiwizowane

Wymiana wodomierzy 2021-02-08

KOMUNIKAT

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje, że z powodu upływającego terminu ważności legalizacji wodomierzy mieszkaniowych firma APATOR POWOGAZ S.A.  z siedzibą w Poznaniu będzie na zlecenie Spółdzielni wymieniać wodomierze w lokalach w następujących terminach i budynkach.

15.02.2021r / poniedziałek / –  Os. Stare Sady bloki nr 27, 28, 29

16.02.2021r / wtorek /            – Os. Stare Sady bloki nr  30, 31, 32

17.02.2021r / Środa /               – Os. Stare Sady bloki nr 33, 34, 35, 36, 37

18.02.2021r / czwartek/          – Os. Stare Sady bloki nr 39, 41, 46, 68

19.02.2021r / piątek /              – Os. Stare sady bloki nr 48, 52, 54

Wymiana wodomierzy jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych.  Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń w których znajdują się wodomierze.

Wymiana wodomierzy będzie się odbywać w reżimie sanitarnym a monterzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19.

                                                 

 Wieluń dn. 08.02.2021r                                                         Zarząd Spółdzielni