Zarchiwizowane

2021-03-02 wymiana wodomierzy os. Stare Sady

KOMUNIKAT

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje, że z powodu upływającego terminu ważności legalizacji wodomierzy mieszkaniowych firma APATOR POWOGAZ S.A.  z siedzibą w Poznaniu będzie na zlecenie Spółdzielni wymieniać wodomierze w lokalach których nie udostępniono w pierwszym terminie. Spółdzielnia informuje o ostatnim terminie w którym  będą wymieniane wodomierze w następujących budynkach

08.03.2021r / poniedziałek / – Os. Stare Sady bloki nr 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

09.03.2021r  / wtorek /        – Os. Stare Sady bloki nr 20, 20A, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

10.03.2021r / środa /            – Os. Stare Sady bloki nr 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 46, 48

Wymiana wodomierzy jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych.  Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń w których znajdują się wodomierze. Wymiana wodomierzy będzie się odbywać w reżimie sanitarnym a monterzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19. 

                                                  

 Wieluń dn. 01.03.2021r                                                         Zarząd Spółdzielni