Zarchiwizowane

2021-04-19-21 Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowych oraz wentylacji

KOMUNIKAT

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje, że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 62 Ustawy Prawo budowlane Zakład Usługowy KOM-GAZ Andrzej Konieczny z siedzibą w Wieluniu będzie na zlecenie Spółdzielni przeprowadzać okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych oraz wentylacji w budynkach Spółdzielni. Spółdzielnia informuje, że kontrole będą przeprowadzone we wszystkich lokalach mieszkalnych w następujących terminach i budynkach:

19.04.2021r / poniedziałek / – Os. Wyszyńskiego bloki nr 7 i 8

20.04.2021r / wtorek / – Os. Wyszyńskiego bloki nr 9 i 10

21.04.2021r / środa / – Os. Wyszyńskiego bloki nr 11 i 12

Kontrola jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych. Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń w których znajdują się urządzenia gazowe oraz kratki wentylacyjne. Kontrola będzie się odbywać w reżimie sanitarnym a kontrolerzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19.

 

Wieluń dn. 15.04.2021r Zarząd Spółdzielni