Zarchiwizowane

2021-05-12 #1 wymiana wodomierzy wspólnoty os. Wyszyńskiego, Stare Sady

KOMUNIKAT

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje , że z powodu upływającego terminu ważności legalizacji wodomierzy mieszkaniowych firma APATOR POWOGAZ S.A.  z siedzibą w Poznaniu będzie na zlecenie  Wspólnot Mieszkaniowych wymieniać wodomierze w następującym terminie i budynkach .

20.05.2021r / czwartek /  – Wspólnota Mieszkaniowa Os. Wyszyńskiego 14B

                                               –  Wspólnota Mieszkaniowa Os. Stare Sady 38

Wymiana wodomierzy jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych. Wymiana wodomierzy będzie się odbywać w reżimie sanitarnym a monterzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19 . 

                                                 

 Wieluń dn. 12.05.2021r                                                         Zarząd Spółdzielni