Zarchiwizowane

2021-05-12 #2 wymiana wodomierzy wspólnota os. Wyszyńskiego

KOMUNIKAT

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje , że z powodu upływającego terminu ważności legalizacji wodomierzy mieszkaniowych firma APATOR POWOGAZ S.A.  z siedzibą w Poznaniu będzie na zlecenie  Wspólnoty Mieszkaniowej wymieniać wodomierze w lokalach w następującym terminie i budynku.

20.05.2021r / czwartek /  – Wspólnota Mieszkaniowa Os. Wyszyńskiego 21B

Wymiana wodomierzy jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych.  Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń w których znajdują się wodomierze. Wymiana wodomierzy będzie się odbywać w reżimie sanitarnym a monterzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19 . 

                                                 

 Wieluń dn. 12.05.2021r                                                         Zarząd Spółdzielni