Zarchiwizowane

2022-02-07 do 11 okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowych oraz wentylacji Stare Sady

KOMUNIKAT

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje , że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 62 Ustawy Prawo budowlane Zakład Usługowy KOM-GAZ Andrzej Konieczny z siedzibą w Wieluniu będzie na zlecenie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeprowadzać okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych oraz wentylacji w budynkach Spółdzielni. Spółdzielnia informuje , że kontrole będą przeprowadzone we wszystkich lokalach mieszkalnych w następujących terminach i budynkach :

07.02.2022  / poniedziałek /    – os. Stare Sady blok nr 60

08.02.2022r / wtorek /             – os. Stare Sady bloki nr 68, 70

09.02.2022  / środa /                – os. Stare Sady bloki nr  72, 73

10.02.2022  / czwartek /          – os. Stare Sady bloki nr  74, 76

11.02.2022  / piątek /               – os. Stare Sady bloki nr  48, 54

Kontrola jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych.  Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń w których znajdują się urządzenia gazowe oraz kratki wentylacyjne. Kontrola będzie się odbywać w reżimie sanitarnym a kontrolerzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19 . 

                                                 

 Wieluń dn. 03.02.2022r                                                         Zarząd Spółdzielni