Zarchiwizowane

2022-02-16 do 18 okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowych oraz wentylacji Stare Sady

KOMUNIKAT

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje , że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 62 Ustawy Prawo budowlane Zakład Usługowy KOM-GAZ Andrzej Konieczny z siedzibą w Wieluniu będzie na zlecenie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeprowadzać okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych oraz wentylacji w budynkach Spółdzielni. Spółdzielnia informuje , że kontrole będą przeprowadzone we wszystkich lokalach mieszkalnych w następujących terminach i budynkach :

16.02.2022 / środa / – os. Stare Sady blok nr 78

17.02.2022 / czwartek / – os. Stare Sady bloki nr 62

18.02.2022 / piątek / – os. Stare Sady bloki nr 66

Kontrola jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych. Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń w których znajdują się urządzenia gazowe oraz kratki wentylacyjne. Kontrola będzie się odbywać w reżimie sanitarnym a kontrolerzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19.

 

Wieluń dn. 10.02.2022r     Zarząd Spółdzielni