Zarchiwizowane

2022-03-14 do 16 okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowych oraz wentylacji os. Kopernika

KOMUNIKAT

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje , że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 62 Ustawy Prawo budowlane Zakład Usługowy KOM-GAZ Andrzej Konieczny z siedzibą w Wieluniu będzie na zlecenie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeprowadzać okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych oraz wentylacji w budynkach Spółdzielni. Spółdzielnia informuje , że kontrole będą przeprowadzone we wszystkich lokalach mieszkalnych w następujących terminach i budynkach :

14.03.2022r / poniedziałek/   – os. Kopernika blok nr 2

15.03.2022r / wtorek/             – os. Kopernika blok nr 3

16.03.2022  / środa /               – os. Kopernika blok nr 7

Kontrola jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych.  Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń w których znajdują się urządzenia gazowe oraz kratki wentylacyjne. Kontrola będzie się odbywać w reżimie sanitarnym a kontrolerzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19 . 

                                                 

 Wieluń dn. 10.03.2022r                                                         Zarząd Spółdzielni