Zarchiwizowane

KOMUNIKAT – przeglądy wentylacji

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje, że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 62 Ustawy Prawo budowlane Zakład Usługowy KOM-GAZ Andrzej Konieczny z siedzibą w Wieluniu będzie na zlecenie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeprowadzać okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych oraz wentylacji w budynkach Spółdzielni. Spółdzielnia informuje, że kontrole będą przeprowadzone we wszystkich lokalach mieszkalnych w następujących terminach i budynkach:

19.04.2022r / wtorek/ – os. Wyszyńskiego bloki nr 1, 3, 4
20.04.2022r /środa/ – os. Wyszyńskiego bloki nr 2, 6, 7
21.04.2022r /czwartek/ – os. Wyszyńskiego bloki nr 5, 8
22.04.2022r /piątek/ – os. Wyszyńskiego bloki nr 10, 11

Kontrola jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych. Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń w których znajdują się urządzenia gazowe oraz kratki wentylacyjne.

Wieluń dn. 14.04.2022r. Zarząd Spółdzielni