Klub os. Wyszyńskiego

Worek pełen pomysłów – maj

Majowe święta narodowe blok tematyczny

Pogadanka na temat obchodów świąt majowych i ich rangi

Nauka narodowego tańca „Polonez”.

Nasze symbole narodowe – godło i flaga. Wykonanie prac plastyczno-technicznych. Kolorowanki o tematyce symboli narodowych Polski.

Majowe spotkania z książką – blok tematyczny

Głośne czytanie wierszy i bajek twórców literatury dla dzieci, J. Brzechwy, J. Tuwima,

M. Konopnickiej.

Prezentacja przez dzieci swoich ulubionych książek.

Zakładka do książki – praca plastyczno-techniczna.

Kreatywne zabawy plastyczne – Mój ulubiony bohater książkowy

Światowy Dzień Pszczół- zdobycie wiedzy na temat rodzajów pszczół,

ich pożywienia, miejsca zamieszkania oraz głównych zadań pszczół

Prace plastyczno – techniczne

Moja kochana mama – blok tematyczny

Prace plastyczne, laurki, upominki

Wspólna zabawa z mamą