Ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie stawki za wywóz nieczystości

Wieluń, 26.09.2022 r.

Wieluńska  Spółdzielnia Mieszkaniowa
Os. Kopernika ul. A .Struga
98-300 Wieluń

O G Ł O S Z E N I E

W związku z opublikowaniem Uchwały Nr LXX/878/22 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 24 sierpnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 października 2022 r. wynosi 20 zł od osoby.

Dokument pdf: Ogłoszenie o zmianie stawki wywozu nieczystości od 01 października 2022 r.