Klub os. Wyszyńskiego

Wakacje – plan II turnusu

Plan zajęć letnich w Spółdzielczym Domu Kultury

 

II turnus  17.07.2023r -28.07.2023 r

 

Poniedziałek 17.07.2023r

godz.9.00 – spotkanie z uczestnikami zajęć – sprawy organizacyjne, integracja grupy

godz.11.00 -prelekcja na temat bezpieczeństwa, profilaktyki uzależnień – funkcjonariusze Policji

godz.13.00 – konkursy profilaktyczne

godz.17.00 -wakacyjna nauka gry w szachy

godz.17.00- miting grupy AA ”Nadzieja”

 

Wtorek 18.07.2023r

godz.9.00 – gry,zabawy zespołowe

godz.10.30- wyjście do kina – seans 11.00

spacer do parku

 

Środa 19.07.2023r

Dzień wyjazdowy- Gospodarstwo agroturystyczne Cicho-sza

wyjazd godz.9.00-powrót godz.15.00

godz.17.00-wakacyjna nauka gry w szachy

godz.17.00-miting grupy AA,,Nowe życie”

 

Czwartek 20.07.2023r

godz.9.00- gry,zabawy,konkursy

godz.11.00- Wesołe animacje – Grupa,,Ale frajda”

 

Piątek 21.07.2023r

Dzień wyjazdowy – Wioska Indiańska ,,Hocioka”

wyjazd godz.8.30 – powrót godz.15.00

 

Poniedziałek 24.07.2023r

Dzień wyjazdowy-Ranczo ,,Zagata”

wyjazd godz.9.30 – powrót godz.15.00

godz.17.00-miting grupy AA ,,Nadzieja”

godz.17.00-wakacyjna nauka gry w szachy

 

Wtorek 25.07.2023r

godz.9.00 – zabawy plastyczne,zajęcia świetlicowe,

konkursy plastyczne

godz.11.00- wyjście do kina – seans 11.30

spacer do parku

 

Środa 26.07.2023r

Dzień wyjazdowy -wyjazd do Gospodarstwa agroturystycznego ,,Bocianie gniazdo”w Chróścinie

wyjazd godz.9.00 -powrót 15.00

godz.17.00-miting grupy AA,,Nowe życie”

godz.17.00-wakacyjna nauka gry w szachy

 

Czwartek 27.07.2023r

godz.9.00 -zajęcia świetlicowe

godz.10.00 – warsztaty – wyrabiamy pizzę- pizzeria ,,Italia”

 

Piątek 28.07.2023r

Dzień wyjazdowy-Kraina Uśmiechu – Częstochowa

wyjazd godz.8.15 – powrót godz.15.00