Klub os. Wyszyńskiego

Wakacje – plan III turnus

Plan zajęć letnich

Spółdzielczy Dom Kultury

III turnus 31.07.2023r -11.08.2023 r.

Poniedziałek 31.07.2023 r.

godz. 9.00 – spotkanie z uczestnikami zajęć
– sprawy organizacyjne, integracja grupy

godz.10.45 -wyjście do kina – seans godz. 11.30

godz.17.00 -wakacyjna nauka gry w szachy

godz.17.00- miting grupy AA ”Nadzieja”

Wtorek 01.08.2023 r.

godz.9.00 – gry, zabawy zespołowe

godz.10.30- warsztaty- pizza

godz.13.00 -prelekcja na temat bezpieczeństwa, profilaktyki uzależnień – funkcjonariusze Policji

Środa 02.08.2023 r.

Dzień wyjazdowy- Gospodarstwo agroturystyczne ,,Bocianie gniazdo”- Chróścin

wyjazd godz. 9.00-powrót około godz.15.00

godz.17.00-wakacyjna nauka gry w szachy

godz.17.00-miting grupy AA,,Nowe życie”

Czwartek 03.08.2023 r.

Dzień wyjazdowyFigloraj w Sieradzu – kreatywne warsztaty

wyjazd godz. 8.45. powrót około godz.15.00

Piątek 04.08.2023 r.

Dzień wyjazdowy – Ośrodek ,,Siesta”w Krzepicach

wyjazd godz. 9.00 – powrót około godz.15.00

Poniedziałek 07.08.2023 r.

godz. 9.00- gry, zabawy zespołowe

godz.10.15 – wyjście do kina – seans godz. 11.00

godz.17.00-miting grupy AA ,,Nadzieja”

Wtorek 08.08.2023 r.

godz. 9.00 – zabawy plastyczne, zajęcia świetlicowe,

konkursy plastyczne

godz. 12.00- warsztaty – Pozytywna dyscyplina

Środa 09.08.2023 r.

Dzień wyjazdowy -Fabryka Uśmiechu – Częstochowa

i McDonald’s

wyjazd godz. 8.15 – powrót około godz. 15.30

godz. 17.00-miting grupy AA,,Nowe życie”

godz. 17.00-wakacyjna nauka gry w szachy

Czwartek 10.08.2023 r.

godz.9.00 – zajęcia świetlicowe

godz.11.00 – Gry, zabawy, animacje – Grupa ,,Ale Frajda”

Piątek 11.08.2023 r.

Dzień wyjazdowy-Ranczo ,,Zagata”

wyjazd godz.9.30 – powrót około godz.15.00