Zarządzenie w sprawie udzielania informacji w WSM

Zarządzenie nr 2/2018 Zarządu WSM z dnia 12-06-2018 r. w sprawie udzielania informacji na temat sald i opłat za używanie lokali, pakietów TV oraz dostępu do internetu (pdf): zarzadzenie