Zmiana opłat za dostawę ciepłej wody

Wieluń, 28.09.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

W związku z wprowadzeniem przez Energetykę Cieplną Sp. z o. o.  w Wieluniu nowej taryfy za dostawę ciepła, Rada Nadzorcza Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu uchwałą nr 42/IX/2018 z dnia   27.09.2018 r. zatwierdziła zmianę opłaty za podgrzanie 1 m3 wody w wysokości 26,53 zł netto (32,63 zł brutto).

Nowa opłata obowiązuje od dnia 01.10.2018 r.

Treść w pdf: ogłoszenie