Inspektor Danych Osobowych

Inspektorem danych osobowych w Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest Pan Andrzej Fudala.

Kontakt pisemny: Inspektor Ochrony Danych, Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu, ul. Andrzeja Struga 1.

Kontakt e-mailowy: iod@wsmw.com.pl.