Zmiana opłat za pakiet dodatkowy kanałów polskojęzycznych

Wieluń, 20.02.2020 r.

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Os. Kopernika, ul A. Struga 1
98-300 Wieluń

 

Z A W I A D O M I E N I E

W związku z  podwyżkami opłat miesięcznych przez Nadawców z tytułu reemisji kanałów telewizyjnych, Rada Nadzorcza Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu uchwałą nr 14/II/2020 podjętą na posiedzeniu w dniu 19.02.2020r. zatwierdziła zmianę opłaty miesięcznej za pakiet dodatkowy kanałów polskojęzycznych w wysokości 27,54 zł z VAT.

Nowa stawka obowiązuje od dnia 01.03.2020r.