Zarchiwizowane

Wymiana wodomierzy 2020-12-31

KOMUNIKAT

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje , że z powodu upływającego terminu ważności legalizacji wodomierzy mieszkaniowych firma APATOR POWOGAZ S.A.  z siedzibą w Poznaniu będzie na zlecenie Spółdzielni wymieniać wodomierze w lokalach których nie udostępniono w pierwszym terminie. Spółdzielnia informuje o ostatnim terminie w którym  będą wymieniane wodomierze w następujących budynkach:

13.01.2021r / środa /       –  Os. Wyszyńskiego bloki nr  1, 2, 3, 4                                             

14.01.2021r / czwartek / –  Os. Wyszyńskiego bloki nr  5, 6, 7, 8, 9 

15.01.2021r / piątek /      –  Os. Wyszyńskiego bloki nr  10, 11, 12, 13, 14

18.01.2021r / poniedziałek / –  Os. Wyszyńskiego bloki nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

19.01.2021r / wtorek /   – Os. Wyszyńskiego bloki nr 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

20.01.2021r / środa /      – Os. Wyszyńskiego bloki nr 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,

Wymiana wodomierzy jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych.  Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń w których znajdują się wodomierze. Wymiana wodomierzy będzie się odbywać w reżimie sanitarnym a monterzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19. 

                                                  

 Wieluń dn. 30.12.2020r                                                         Zarząd Spółdzielni