Zarchiwizowane

Wymiana wodomierzy 2021-01-01

KOMUNIKAT

 Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje , że z powodu upływającego terminu ważności legalizacji wodomierzy mieszkaniowych firma APATOR POWOGAZ S.A.  z siedzibą w Poznaniu będzie na zlecenie Spółdzielni wymieniać wodomierze w lokalach w następujących terminach i budynkach .

11.01.2021r / poniedziałek / –  Os. Wyszyńskiego bloki nr 36, 37

12.01.2021r / wtorek /            – Os. Wyszyńskiego bloki nr  38, 39

 Wymiana wodomierzy jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych.  Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń w których znajdują się wodomierze. 

Wymiana wodomierzy będzie się odbywać w reżimie sanitarnym a monterzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19 . 

                                                 

 Wieluń dn. 30.12.2020r                                                         Zarząd Spółdzielni