Zarchiwizowane

2021-01-04 Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowych oraz wentylacji

KOMUNIKAT

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje , że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 62 Ustawy Prawo budowlane Zakład Usługowy KOM-GAZ Andrzej Konieczny z siedzibą w Wieluniu będzie na zlecenie Spółdzielni przeprowadzać okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych oraz wentylacji w budynkach Spółdzielni. Spółdzielnia informuje , że kontrole będą przeprowadzone we wszystkich lokalach mieszkalnych w następujących terminach i budynkach :

11.01.2021r / poniedziałek / – Os. Stare Sady bloki nr 9 , 10

12.01.2021r / wtorek / – Os. Stare Sady bloki nr 11 , 13 , 14

13.01.2021r / środa / – Os. Stare Sady blok nr 38, Os. Wyszyńskiego bloki nr 14B , 21B

14.01.2021r / czwartek / – Os. Moniuszki bloki nr 3 , 3A

15.01.2021r / piątek / – Os. Stare Sady bloki nr 16 , 17

Kontrola jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych. Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń w których znajdują się urządzenia gazowe oraz kratki wentylacyjne. Kontrola będzie się odbywać w reżimie sanitarnym a kontrolerzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19 .

 

Wieluń dn. 04.01.2021r    Zarząd Spółdzielni