Zarchiwizowane

2021-01-20 Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowych oraz wentylacji

KOMUNIKAT

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje , że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 62 Ustawy Prawo budowlane Zakład Usługowy KOM-GAZ Andrzej Konieczny z siedzibą w Wieluniu będzie na zlecenie Spółdzielni przeprowadzać okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych oraz wentylacji w budynkach Spółdzielni. Spółdzielnia informuje , że kontrole będą przeprowadzone we wszystkich lokalach mieszkalnych w następujących terminach i budynkach :

25.01.2021r / poniedziałek / – Os. Stare Sady bloki nr 28 , 30 , 32

26.01.2021r / wtorek / – Os. Stare Sady bloki nr 27 , 29 , 31 , 33

27.01.2021r / środa / – Os. Stare Sady bloki nr 34 , 35 , 36 , 37 , 39

28.01.2021r / czwartek / – Os. Stare Sady bloki nr 41 , 46 , 48 , 52

29.01.2021r / piątek / – Os. Stare Sady bloki nr 54 , 58 , 60

Kontrola jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych. Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń w których znajdują się urządzenia gazowe oraz kratki wentylacyjne. Kontrola będzie się odbywać w reżimie sanitarnym a kontrolerzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19.

 

Wieluń dn. 20.01.2021r                           Zarząd Spółdzielni