Zarchiwizowane

Wymiana wodomierzy 2021-01-20

KOMUNIKAT

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje , że z powodu upływającego terminu ważności legalizacji wodomierzy mieszkaniowych firma APATOR POWOGAZ S.A. z siedzibą w Poznaniu będzie na zlecenie Spółdzielni wymieniać wodomierze w lokalach w następujących terminach i budynkach:

01.02.2021r / poniedziałek / – Os. Stare Sady bloki nr 1 , 2

02.02.2021r / wtorek / – Os. Stare Sady bloki nr 3 , 4

03.02.2021r / Środa / – Os. Stare Sady bloki nr 6 , 7

04.02.2021r / czwartek/ – Os. Stare Sady bloki nr 5 , 8

05.02.2021r / piątek / – Os. Stare Sady bloki nr 9 , 10

Wymiana wodomierzy jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych. Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń w których znajdują się wodomierze. Wymiana wodomierzy będzie się odbywać w reżimie sanitarnym a monterzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19.

 

Wieluń dn. 20.01.2021r                                                Zarząd Spółdzielni