Zarchiwizowane

2021-02-23 wymiana wodomierzy – drugi termin

KOMUNIKAT

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje , że z powodu upływającego terminu ważności legalizacji wodomierzy mieszkaniowych firma APATOR POWOGAZ S.A.  z siedzibą w Poznaniu będzie na zlecenie Spółdzielni wymieniać wodomierze w lokalach których nie udostępniono w pierwszym terminie. Spółdzielnia informuje o ostatnim terminie w którym  będą wymieniane wodomierze w następujących budynkach:

05.03.2021r / piątek /   –  Os. Stare Sady bloki nr 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

Wymiana wodomierzy jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych.  Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń w których znajdują się wodomierze. Wymiana wodomierzy będzie się odbywać w reżimie sanitarnym a monterzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19. 

                                                  

 Wieluń dn. 23.02.2021r                                                         Zarząd Spółdzielni