Zarchiwizowane

2021-02-23 wymiana wodomierzy

KOMUNIKAT

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje , że z powodu upływającego terminu ważności legalizacji wodomierzy mieszkaniowych firma APATOR POWOGAZ S.A.  z siedzibą w Poznaniu będzie na zlecenie Spółdzielni wymieniać wodomierze w lokalach w następujących terminach i budynkach.

01.03.2021r / poniedziałek / –  Os. Stare Sady bloki nr 60

02.03.2021r / wtorek /            – Os. Stare Sady bloki nr  58 , 62

03.03.2021r / Środa /               – Os. Stare Sady bloki nr 66 , 70 , 72 , 73

04.03.2021r / czwartek/          – Os. Stare Sady bloki nr 74 , 76 , 78

Wymiana wodomierzy jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych.  Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń w których znajdują się wodomierze. Wymiana wodomierzy będzie się odbywać w reżimie sanitarnym a monterzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19. 

                                                  

 Wieluń dn. 23.02.2021r                                                         Zarząd Spółdzielni