Zarchiwizowane

2021-03-06 wymiana wodomierzy Stare Sady

KOMUNIKAT

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje , że z powodu upływającego terminu ważności legalizacji wodomierzy mieszkaniowych firma APATOR POWOGAZ S.A.  z siedzibą w Poznaniu będzie na zlecenie Spółdzielni wymieniać wodomierze w lokalach których nie udostępniono w pierwszym terminie. Spółdzielnia informuje o ostatnim terminie w którym  będą wymieniane wodomierze w następujących budynkach:

15.03.2021r / poniedziałek / – Os. Stare Sady bloki nr 52, 54, 58, 60, 62, 66, 72, 73, 74, 76, 78

Wymiana wodomierzy jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych. Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń w których znajdują się wodomierze. Wymiana wodomierzy będzie się odbywać w reżimie sanitarnym a monterzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19. 

 

 Wieluń dn. 09.03.2021r                                                        Zarząd Spółdzielni