Zarchiwizowane

2021-03-09 wymiana wodomierzy os. Kopernika, Okólna, ul. Palestrancka, Piłsudskiego, Śląska

KOMUNIKAT

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje , że z powodu upływającego terminu ważności legalizacji wodomierzy mieszkaniowych firma APATOR POWOGAZ S.A.  z siedzibą w Poznaniu będzie na zlecenie Spółdzielni wymieniać wodomierze w lokalach w następujących terminach i budynkach:

16.03.2021r / wtorek /          – Os. Kopernika nr 5,

17.03.2021r / środa /             – Os. Kopernika nr 6  i ul. Okólna  nr 3,

18.03.2021r / czwartek/        – ul. Okólna nr  5 i 10,

19.03.2021r / piątek /            – ul. Palestrancka nr 8, ul. Piłsudskiego nr 2, ul. Śląska 17,

Wymiana wodomierzy jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych.  Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń w których znajdują się wodomierze. Wymiana wodomierzy będzie się odbywać w reżimie sanitarnym a monterzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19. 

                                                 

 Wieluń dn. 09.03.2021r                                                         Zarząd Spółdzielni