Zarchiwizowane

2021-03-09 wymiana wodomierzy os. Kopernika

KOMUNIKAT

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje , że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 62 Ustawy Prawo budowlane Zakład Usługowy KOM-GAZ Andrzej Konieczny z siedzibą w Wieluniu będzie na zlecenie Spółdzielni przeprowadzać okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych oraz wentylacji w budynkach Spółdzielni. Spółdzielnia informuje , że kontrole będą przeprowadzone we wszystkich lokalach mieszkalnych w następujących terminach i budynkach:

08.03.2021r / poniedziałek / –  Os. Kopernika bloki nr 2 , 3                                               

09.03.2021r / wtorek /           –  Os. Kopernika bloki nr  4 , 5

10.03.2021r / środa /              –  Os. Kopernika bloki nr  6 , 7

11.03.2021r / czwartek /        –  Os. Kopernika blok nr  1

Kontrola jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych.  Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń w których znajdują się urządzenia gazowe oraz kratki wentylacyjne. Kontrola będzie się odbywać w reżimie sanitarnym a kontrolerzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19 . 

                                                 

 Wieluń dn. 02.03.2021r                                                         Zarząd Spółdzielni