Zarchiwizowane

2021-04-12-16 Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowych oraz wentylacji

KOMUNIKAT

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje, że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 62 Ustawy Prawo budowlane, Zakład Usługowy KOM-GAZ Andrzej Konieczny z siedzibą w Wieluniu będzie na zlecenie Spółdzielni przeprowadzać okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych oraz wentylacji w budynkach Spółdzielni. Spółdzielnia informuje , że kontrole będą przeprowadzone we wszystkich lokalach mieszkalnych w następujących terminach i budynkach :

12.04.2021r / poniedziałek / –  Os. Wyszyńskiego blok nr 1 lokale nr 1-75                                               

13.04.2021r / wtorek /           –  Os. Wyszyńskiego blok nr 1 lokale nr 76-100, Os. Wyszyńskiego blok nr 4

14.04.2021r / środa /              –  Os. Wyszyńskiego blok nr 2

15.04.2021r / czwartek /        –  Os. Wyszyńskiego blok nr 5

16.04.2021r / piątek /            –  Oś. Wyszyńskiego bloki nr 3 i 6

Kontrola jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych.  Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń w których znajdują się urządzenia gazowe oraz kratki wentylacyjne.

Kontrola będzie się odbywać w reżimie sanitarnym a kontrolerzy będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID 19 . 

                                                 

 Wieluń dn. 07.04.2021r                                                         Zarząd Spółdzielni