Zarchiwizowane

Przeglądy instalacji gazowych i wentylacji – os. Wyszyńskiego

KOMUNIKAT

Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu informuje , że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 62 Ustawy Prawo budowlane Zakład Usługowy KOM-GAZ Andrzej Konieczny z siedzibą w Wieluniu będzie na zlecenie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeprowadzać okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych oraz wentylacji w budynkach Spółdzielni. Spółdzielnia informuje , że kontrole będą przeprowadzone we wszystkich lokalach mieszkalnych w następujących terminach i budynkach :

23.05.2022r  / poniedziałek /    – os. Wyszyńskiego bloki nr  21, 21A, 22, 23, 24

24.05.2022r   / wtorek/              – os. Wyszyńskiego bloki nr  25, 26, 27, 28

25.05.2022r   / środa /                – Os. Wyszyńskiego bloki nr 29, 30

Kontrola jest obowiązkowa a użytkownicy lokali nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych.  Prosimy o udostępnienie lokali oraz zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń w których znajdują się urządzenia gazowe oraz kratki wentylacyjne.                                                                                                                                           

                                                 

 Wieluń dn. 19.05.2022r                                                 Zarząd Spółdzielni